Lietošanas noteikumi, privātuma un sīkdatņu politika

APSTIPRINĀTS

ar SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

 25.11.2020.

rīkojumu Nr. 1-1/110

SIA “LNS SURDOTEHNISKĀS PALĪDZĪBAS CENTRS” INTERNETA VEIKALA www.surdotehnika.lv LIETOŠANAS NOTEIKUMI, PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKA

Šie noteikumi attiecas un tiek piemēroti uz pirkumiem, kas veikti SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” interneta veikalā www.surdotehnika.lv (turpmāk – interneta veikals) Pircējam iegādājoties preces no pārdevēja SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”(turpmāk – LNS SPC), Reģ. Nr. LV40003276127, juridiskā un faktiskā adrese Elvīras iela 19,K-2, Rīga, LV-1083, Latvija, tālruņa numurs +371 27069885 un e-pasts: surdocentrs@surdocentrs.lv, tiek noslēgts Distances līgums.

Iegādājoties preces LNS SPC interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Distances līguma noteikumiem, personas datu apstrādes, privātuma un sīkdatņu apstrādes noteikumiem. Ar Distances līguma noteikumiem varat iepazīties tālāk izklāstītajos noteikumos, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Ja nepiekrītat Distances līguma noteikumiem, aicinām iegādāties preces LNS SPC faktiskajā adresē: Elvīras ielā 19, K-2, Rīga.

LNS SPC ir tiesības mainīt šos noteikumus, publicējot atjauninātos noteikumus un nosacījumus interneta veikala vietnē. Pircējam, iepērkoties interneta veikalā, tiek piemēroti tie Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā preces pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam ir vēlams iepazīties ar Distances līguma noteikumiem katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.

Lai veiktu pasūtījumu no interneta veikala, Pircējam jāievēro interneta veikala Distances līguma noteikumi aizpildot nepieciešamo informāciju par Pircēja personas datiem (vārds, uzvārds, ielas nosaukums, pilsēta, novads (nav obligāts), pasta indekss, tālrunis un elektroniskā pasta adrese) pareizi un patiesi. Pircējam nekavējoties ieteicams izlabot kļūdaini ievadīto informāciju, piemēram, nepareizu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, u.c. pasūtījuma noformēšanai nepieciešamos datus.

Uzmanīgi! Saglabājiet pasūtījuma veikšanai nepieciešamos personas datus tā, lai tie nenokļūtu nepiederošu jeb trešo personu rokās. LNS SPC nav atbildīgs, ja nepareizas informācijas dēļ Pircējs nesaņem pasūtījumu, pasūtījuma vai piegādes apstiprinājumu vai citus ar pasūtījumu saistītus dokumentus.

Jūsu personas dati tiek glabāti Pircēju reģistrā, kuru uztur LNS SPC. Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi un izmantošanu varat izlasīt sadaļās – informācija par sīkdatņu izmantošanu un privātuma politika.

LNS SPC INTERNETA VEIKALA INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Interneta veikala saturs (ieskaitot attēlus, informāciju par izstrādājumiem, preču zīmes, video, logotipus un tabulas) ir ar LNS SPC un / vai tā partneru autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kuru neatļauta izmantošana vai kopēšana ir aizliegta. Strīdus par intelektuālā īpašuma tiesībām regulē Latvijas Republikas likumi.

E-KOMERCIJAS PĀRDEVĒJI

Interneta veikals pārdod preces, kuru Pārdevējs ir gan LNS SPC, gan arī ārējs uzņēmums saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Šajos noteikumos LNS SPC un / vai trešās puses uzņēmums tiek minēts kā Pārdevējs.

PASŪTĪŠANA NO INTERNETA VEIKALA

Pircējs var pasūtīt preces pēc izvēles – nereģistrējoties vai arī reģistrējoties kā interneta veikala klients. Reģistrācijas veidlapā norādītā informācija tiek saglabāta un izmantota visiem turpmākajiem Pircēja pirkumiem, pēc tam, kad Pircējs ievada savu lietotāja informāciju Interneta veikala datubāzē. Reģistrācijas veidlapā Pircējs norāda šādus datus:

Pircējs, kas ir fiziska persona: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, uz kuru tiks piegādāta Prece, tālruņa numurs, citi Preces piegādei būtiski dati (piemēram, īpašas norādes, ārdurvju kods, u.c.);

Pircējs, kas ir juridiska persona: pārstāvja vārds, uzvārds, sabiedrības nosaukums (t.sk. sabiedrības forma, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, piegādes adrese, kontaktinformācija (piem., tālr. nr. vai e-pasts), bankas nosaukums, bankas konta numurs.

Pircējam, kas izvēlas nereģistrēties, tiek piedāvāts noformēt Pirkumu sniedzot Pārdevējam tikai nepieciešamos datus piegādes informācijai. Pasūtot preci, tiks norādīts paredzamais piegādes laiks.

Pirms maksājuma veikšanas Pircējam ir jāpiekrīt interneta veikala pasūtījuma un piegādes noteikumiem. Pircējam nospiežot pogu  “Go to pay”, pasūtījums tiks reģistrēts un interneta veikalā to vairs nav iespējams mainīt. Ja vēlaties atcelt vai mainīt pasūtījumu, lūdzu, sazinieties ar LNS SPC klientu apkalpošanas speciālistiem.

MAKSĀJUMA METODES

LNS SPC interneta veikalā pieņemtās maksājuma metodes ir tiešsaistes maksājums ar rēķina izrakstīšanu un norēķinu karte. Izmantotās norēķinu kartes ir MasterCard, Visa un VisaElectron.

TIESĪBAS ATTEIKT PASŪTĪJUMU

Ja kāda no Pircēja pasūtītajām precēm nav pieejama, LNS SPC ar Pircēju sazināsies par preces pieejamību caur elektronisko pastu. Ja nepieciešams, LNS SPC ir tiesības atcelt darījumu. Trūkstošās preces summa Pircējam tiks atmaksāta saskaņā ar veikto pasūtījuma apmaksas veidu.

PREČU PIEGĀDE, METODES UN IZMAKSAS

Pasūtītās preces tiek piegādātas :

 1. Pircēja izvēlētajā Omniva pakomātā vai tuvākajā Omniva pakomātā Pircēja noradītajai adresei;
 2. Izmantojot Latvijas Pasts pakalpojumus;
 3. Izmantojot DPD pakomātu.

Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas pie preču apmaksas.

Pēc pasūtījuma nosūtīšanas, pasūtījums tiek nodots preces Pārdevējam pārstrādei LNS SPC noliktavā. Ja prece uz doto brīdi nav pieejama noliktavā, tā tiks piegādāta 5-14 darba dienu laikā, piegādes laiks var sasniegt 30 dienas kopš pasūtījuma apstiprināšanas brīža. Ja prece ir noliktavā, paredzamais piegādes laiks ir 1-5 darba dienas.

LNS SPC neatbild par novēlotu piegādi, kas nav atkarīga no interneta veikala darbības. Ja piegāde kavējas vairāk nekā 10 (desmit) darba dienas no pasūtījuma apmaksas brīža, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem.

Saņemot preci, Pircējam jāpārbauda, vai sūtījums ir pareizs un ārēji neskarts. Ja tiek pamanīti bojājumi, Pircējam nepieciešams tos atzīmēt preces atteikuma veidlapā un nekavējoties ziņot par to LNS SPC klientu apkalpošanas speciālistiem.

Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Preces netiks sūtītas atkārtoti, izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi.

MAKSĀJUMU ATGŪŠANA

LNS SPC atmaksās Pircējam maksājumu 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas un preces saņemšanas. Atmaksa tiks veikta, izmantojot maksājuma veidu, kuru Pircējs izmantojis pasūtījuma veikšanai. LNS SPC neatmaksā preces nosūtīšanas izmaksas.

PREČU ATDOŠANA ATPAKAĻ

Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Distances līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāaizpilda un jāparaksta preces atteikuma veidlapu norādot visus nepieciešamos datus, un jānosūta tā LNS SPC. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdod atpakaļ preci LNS SPC, nododot to juridiskajā adresē vai nosūtot pa pastu. Preces atdošana atpakaļ LNS SPC juridiskajā adresē ir bez maksas, un Pircējam jums par to iepriekš nav jāpaziņo.

Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja vēlaties apmainīt preci, kas jau ievietota iepirkuma grozā, dodieties uz iepirkuma grozu, izņemiet preci un atgriezieties interneta veikalā, lai pievienotu grozam jaunu izvēlēto preci

GARANTIJA UN PĀRDEVĒJA ATBILDĪBA PAR DEFEKTIEM

Ja uz preci attiecas ražotāja garantija, tas tiks norādīts preces informācijā. Garantija neierobežo LNS SPC atbildību par kļūdām saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Pavadzīme vai rēķins, kas tiek piegādāts kopā ar pasūtījumu, kalpo kā garantijas dokuments. Uz garantiju attiecas garantijas nosacījumi, kas pievienoti izstrādājumam, un tie var ietvert ierobežojumus.

Garantijas laikā LNS SPC var atbrīvot no atbildības par garantijas periodu tikai tad, ja tas pierāda, ka preces defektu vai sabojāšanos ir izraisījis negadījums, nepareiza preces apstrāde vai kāds cits faktors, par kuru ir atbildīgs Pircējs. Ja preces defektu ir izraisījis iepriekš minētais fakts vai izstrādājumā vispār nav atklāts paziņotais defekts, LNS SPC ir tiesības iekasēt no jums preces remonta izmaksas.

Preču attēliem ir informatīvs raksturs. Interneta veikalā ievietotajos attēlos redzamās Preces pēc to formas, krāsas un citiem parametriem var atšķirties no reālajiem preču lielumiem, formas un krāsas.

GARANTIJA

Pretenzijas pieteikšanas tiesības garantijai ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:

 • pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
 • ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:

 • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
 • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
 • saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, ar nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
 • ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
 • ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
 • dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
 • ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
 • papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota – baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm).
 • ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
 • garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:

 • doties uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu, ja tāds ir ticis pievienots komplektācijai) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu;
 • nogādā preci LNS SPC klientu apkalpošanas speciālistam (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu, ja tāds ir ticis pievienots komplektācijai);
 • zvanīt pa tālruni +371 29196805, kur pircēju uzklausīs darbinieks un ieteiks labāko risinājumu.

DOMSTARPĪBAS, NEPĀRVARAMA VARA

Pārdevējs ir atbildīgs par visiem preču trūkumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Ja rodas domstarpības, Pircējs var nodot lietu Patērētāju strīdu izskatīšanas komisijai. LNS SPC iesaka pirms lietas nodošanas Patērētāju strīdu izskatīšanas komisijā sazināties ar LNS SPC klientu apkalpošanas speciālistu. Patērētāju strīdu izskatīšanas komisija var noraidīt lietu, ja patērētājs nav pirmo reizi sazinājies ar Pārdevēju.

LNS SPC nav atbildīgs par kavējumiem vai zaudējumiem, kas saistīti ar neizbēgamu šķērsli, kuru nevarēja pamatoti paredzēt vai, kura sekas nevarēja novērst. Nepārvarama vara ietver, piem. rūpnieciska rīcība, darbinieku slimības, importa un eksporta aizliegumi, sabiedrisko sakaru pārtraukumi, strāvas padeves pārtraukumi un pasta vai ceļu satiksmes pārtraukšana. Ja nepārvarama vara pastāv vairāk nekā mēnesi, gan preces Pārdevējam (LNS SPC), gan Pircējam ir tiesības anulēt darījumu bez soda vai kavējuma.

SŪDZĪBU UN ĀRPUSTIESAS STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi surdocentrs@surdocentrs.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Elvīras iela 19, K-2, Rīga, LV-1083. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

 • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
 • iesnieguma iesniegšanas datumu;
 • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

NOTEIKUMI PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU

① Atteikuma tiesības:

 • Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
 • Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
 • Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, faktiskā adrese Elvīras iela 19, k-2, Rīga, LV-1083, tālruņa numurs: 29196805, e-pasta adrese: surdocentrs@surdocentrs.lv par lēmumu atteikties no šā līguma.
 • Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pircējs paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

② Atteikuma radītās sekas:

 • 14 (četrpadsmit) dienu laikā, no dienas, kad LNS SPC ticis informēts par Pircēja lēmumu atteikties no līguma, Pircējam atmaksās konkrētās preces cenu, neieskaitot bankas komisijas maksas un piegādes izmaksas, pie nosacījuma, ka prece nav bojāta vai lietota.
 • Jums preces jānodod SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, faktiskā adrese Elvīras iela 19, k-2, Rīga, LV-1083, tālruņa numurs: 29196805, e-pasta adrese: surdocentrs@surdocentrs.lv, bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs arī preces nosūtīsiet atpakaļ uz adresi “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, faktiskā adrese Elvīras iela 19, k-2, Rīga, LV-1083 pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, par precēm, kas sūtītas ar kurjeru, pa pastu vai ar pakomātu to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” juridisko adresi, izmantojot kurjeru, pastu vai pakomātu, LNS SPC konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, LNS Surdotehniskās palīdzības centrs juridiskajā adresē.
 • Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.
 • Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

③ Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

 • Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
 • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
 • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ
 • prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām.

Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu 29196805 vai sūtiet e-pastu: surdocentrs@surdocentrs.lv.

Interneta veikalā www.surdotehnika.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, faktiskā adrese Elvīras iela 19, k-2, Rīga, LV-1083, tālruņa numurs: 29196805, e-pasta adrese: surdocentrs@surdocentrs.lv, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šis interneta veikals pieder un to uztur SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, reģistrācijas numurs: LV40003276127, juridiskā adrese Elvīras iela 19, k-2, Rīga LV-1083, Latvija (turpmāk – LNS SPC).

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam jeb Jums kā Pircējam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

LNS SPC rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību un apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem:

 • Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula);
 • Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un citiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

LNS SPC Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā vai formā Jūs sniedzat personas datus  – papīra formātā, elektroniski, telefoniski, mobilajā aplikācijā un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

 1. LNS SPC, reģistrācijas Nr. LV40003276127, juridiskā adrese Elvīras ielā 19, k-2, Rīgā, LV-1083.

LNS SPC kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: surdocentrs@surdocentrs.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties LNS SPC juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Pircējs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LNS SPC.

DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS SFĒRA UN NOLŪKI

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā potenciālajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod LNS SPC jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • LNS SPC biroju, pieņemšanas telpu un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • LNS SPC uzturētās interneta veikala apmeklētājiem, zvanu, videozvanu un īsziņu, veicējiem uz LNS SPC tālruņa numuriem.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko pircējs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LNS SPC.

LNS SPC apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

– pircēja identificēšanai, piedāvājuma sagatavošanai, saņemšanai un apstrādei;

– līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;

– preču piegādei un piegādes pakalpojuma sniegšanai (līguma saistību izpildei);

– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

– garantijas saistību izpildei;

– preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

– preču reklamēšanai un izplatīšanai;

– pircēja apkalpošanai;

– iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

– maksājumu un norēķinu administrēšanai;

– parādu atgūšanai un piedziņai;

– pircēju sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai.

Biznesa plānošanas un analītikas nolūkos:

– statistikai un biznesa analīzei;

– plānošanai un uzskaitei;

– efektivitātes mērīšanai;

– datu kvalitātes nodrošināšanai;

– tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

– atskaišu sagatavošanai;

– pircēju aptauju veikšanai;

– noziedzīgu nodarījumu novēršanai un izmeklēšanai;

– riska vadības, audita, darbības atbilstības aktivitāšu ietvaros.

Citos nolūkos:

– informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

– specifiskos nolūkos, par kuriem Jūs informēsim brīdī, kad sniegsiet attiecīgus datus LNS SPC.

PERSONAS DATU NODOŠANA / SAŅĒMĒJI

LNS SPC nedrīkst izpaust konfidenciālu informāciju par Jūsu līgumu un personas datiem. Piekļuve Jūsu datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Tomēr likumā vai līgumā noteiktos gadījumos, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai saskaņā ar LNS SPC leģitīmo interesi LNS SPC var sniegt informāciju šādām personām:

Ārpakalpojumu sniedzējam: LNS SPC strādā ar atsevišķiem ārpakalpojumu sniedzējiem, lai izpildītu LNS SPC līgumiskās un juridiskās saistības, piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem vai citiem ekspertiem.

*Ar Pircēju noslēgtā Distances līguma saistību izpildes nodrošināšanai, LNS SPC pilnvaro piegādes veikšanai citus uzņēmumus (Omniva, DPD, Latvijas Pasts), veikt preču piegādes pakalpojumus, izpildot šo pakalpojumu, preču piegādātāji apstrādā LNS SPC rīcībā esošos Pircēja personas datus. LNS SPC ir tiesības nodot preces piegādātājam šo darbību veikšanai vajadzīgos Pircēja personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

–    Finanšu pakalpojumu sniedzējiem: LNS SPC var izpaust informāciju par Pircēja līgumu un tā spēkā esamību kredītiestādei.

–   Citiem saņēmējiem: LNS SPC var būt pienākums nodot Pircēja personas datus tālākiem saņēmējiem, piemēram, valsts un pašvaldības struktūrvienībām, lai izpildītu juridisku pienākumu par paziņošanu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzības iestādēm (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, u.c.).

TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

Pircēja personas dati pamatā tiek apstrādāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Ja LNS SPC pārsūtīs Pircēja datus pakalpojuma sniedzējiem ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, tas notiks saskaņā ar Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

LNS SPC attiecībā uz Pircēju var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Pircējs par šādām LNS SPC darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pircējs var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Pircēja tiesības izmantot atsevišķas tam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Pircējam rada tiesiskās sekas (piemēram, Pircēja pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp LNS SPC un Pircēju noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Pircēja nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par LNS SPC un/vai trešo pušu pakalpojumiem un precēm, kā arī citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) LNS SPC veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Pircēja piekrišanu.

Saziņu ar pircēju, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, LNS SPC var veikt arī izmantojot tālruni, tiešsaistes programmas – balss zvana, videozvana vai īsziņas veidā.

Pircējs piekrišanu LNS SPC un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot LNS SPC tīmekļa vietnē – www.surdotehnika.lv

Pircēja dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma izbeigšanās). Pircējs jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi surdocentrs@surdocentrs.lv;
 • zvanot uz LNS SPC tālruni +371 27069885 (preču iegāde); +371 67611660 (informatīvais tālrunis par pakalpojumiem); +371 29643789 (informatīvais tālrunis saziņai īsziņu veidā);
 • klātienē LNS SPC juridiskajā adresē;
 • nomainot uz ierīcēm paziņojumu (notifikāciju) saņemšanas iestatījumus;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

LNS SPC aizsargā Pircēja datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LNS SPC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

–   ugunsmūri;

–   ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

– citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

LNS SPC glabā un apstrādā Pircēja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

– tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Pircēju noslēgtais līgums;

– dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

– kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LNS SPC vai Pircējs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

– kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);

– kamēr ir spēkā Pircēja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Pircēja personas dati tiek dzēsti.

Telefona sarunu audioieraksti ar mērķi nodrošināt un uzlabot LNS SPC sniegto pakalpojumu kvalitāti un LNS SPC tiesisko interešu aizsardzību tiek glabāti periodu, kas nepārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas, ja vien attiecīgajā audioierakstā netiek atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs LNS SPC vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā attiecīgais audioieraksts var tikt iegūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

Ienākošās un izejošās komunikācijas (elektroniskā pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai nodrošinātu LNS SPC leģitīmo interešu ievērošanu vai gadījumā, ja pēc preces piedāvājuma saņemšanas līgums netiek noslēgts, LNS SPC personas dati tiek glabāti periodu, kas nepārsniedz divus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs LNS SPC vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

PIRCĒJA TIESĪBAS

Pircējam ir tiesības:

– jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, taču tas, ka atsauksiet minēto piekrišanu neietekmēs datu apstrādes likumību, kas pamatojās uz šo piekrišanu pirms tās atsaukuma;

– iebilst pret savu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos, nosūtot atbildes e-pastu uz surdocentrs@surdocentrs.lv vai veicot atzīmi pašapkalpošanās portālā www.surdotehnika.lv.

– saņemt informāciju par personas datiem, kas par Jums tiek apstrādāti;

– pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir nepilnīgi vai neprecīzi;

– lūgt LNS SPC dzēst savus personas datus;

– LNS SPC nodrošina Jūsu personas datu dzēšanu pēc Jūsu pieprasījuma (piemēram, tad, ka datu apstrāde ir pamatota ar Jūsu piekrišanu un Jūs to atsaucat). Taču minētais nosacījums nebūs spēkā, ja personas datus, ko lūdzat dzēst, LNS SPC apstrādā saskaņā ar citu tiesisku pamatu, piemēram, lai nodrošinātu līgumsaistību vai normatīvo aktu prasību izpildi;

– saņemt personas datus, kurus pats esat iesniedzis LNS SPC, kas attiecas konkrēti uz Jums un kuru apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana vai Jūsu noslēgtā līguma izpilde (tiesības uz datu pārnesamību). Ja vēlaties apskatīt savus datus vai tos labot, Jūs varat sazināties ar LNS SPC rakstveidā, izmantojot norādīto adresi.

SAZIŅA AR DATU SUBJEKTU


LNS SPC veic saziņu ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi LNS SPC veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes vai bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotajiem preču piegādes laikiem u.c.).

INFORMĀCIJA PAR SĪKDATŅU IZMANTOŠANU

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek saglabāta uz Jūsu datora vai mobilās iekārtas tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes ir izstrādātas tā, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes ērtu lietošanu un uzlabotu tās funkcionalitāti, atvieglojot lietotāju darbu un ievācot informāciju, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni. Sīkdatnes nekādā veidā nerada apdraudējumu interneta vietnes apmeklētāja datoram.

LNS SPC izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu kā LNS SPC tīmekļa vietnes lietotāja ērtības, kā arī lai saņemtu datus un gūtu ieskatu, kas LNS SPC var noderēt, lai pārliecinātos, ka tīmekļa vietne ir izstrādāta un funkcionē tā, lai Jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus, iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c. Sīkdatnes tiek izmantotas, lietojot LNS SPC tīmekļa vietni www.surdotehnika.lv .

Obligātās sīkdatnes – šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un precēm. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes – ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes – analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā, saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes – mērķa sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus LNS SPC vai sadarbības partneru pakalpojumus un preces, vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja gala iekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

SĪKDATŅU GLABĀŠANAS ILGUMS

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

SĪKDATŅU APSTIPRINĀŠANA UN ATSPĒJOŠANA

Apmeklējot LNS SPC tīmekļa vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja lietotāji/-as akceptē sīkdatņu pieņemšanu, nospiežot “Piekrītu”, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja/-as piekrišana un viņi apstiprina, ka ir iepazinušies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajai personai. Ja izmantojot tīmekļa vietni lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma izpildei, kas noslēgts ar lietotāju vai lai LNS SPC izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu leģitīmas intereses. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām tīmekļa vietnes pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Scroll to Top
Scroll to Top